Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
KHIẾU NẠI
Quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Ngày 02 tháng 02 năm 2019, chủ tịch hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Lạng Sơn, đã ký quyết định số 11/QĐ-NTD thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại và Ban hành quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Văn phòng hội xin được giới thiệu để các tổ chức,cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng để nghiên cứu thực hiện.

Quy trình khiếu nại

Hướng dẫn Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại Ban bảo vệ người tiêu dùng.

CẢNH BÁO
Cảnh báo về việc giả mạo siêu thị điện máy để gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng

Thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương tiếp nhận một số phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng về việc có đơn vị giả mạo thương hiệu của các siêu thị điện máy nổi tiếng để thu tiền sửa chữa, bảo hành thiết bị với giá cao.

Một số phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương tiếp nhận một số phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến dịch vụ thẻ tín dụng do các ngân hàng phát hành. Nhằm thông tin hướng dẫn cho người tiêu dùng tránh các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng thẻ, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) lưu ý một số nội dung, cụ thể như sau:

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LANGSONSTAS
Hội TC&BVQLNTD tổ chức thực hiện các sự kiện ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2020 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

Hội TC&BVQLNTD tổ chức thực hiện các sự kiện ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2020 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

Công ty TNHH Đầu tư Vũ Đại Hùng:Tiên phong sản xuất rau theo hướng hữu cơ

Công ty TNHH Đầu tư Vũ Đại Hùng:Tiên phong sản xuất rau theo hướng hữu cơ

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VINASTAS
XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI VI PHẠM

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC HÀNH VI VI PHẠM

CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC ! CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17-11-2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Sau hơn bốn năm thực thi, dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng câu chuyện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn nhiều trắc trở, khó khăn.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
HƠN HAI NĂM THỰC THI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội khóa 12 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Sau hơn hai năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng ta đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là thành quả bước đầu trong mục tiêu xã hội hóa công tác bảo vệ NTD trước xu thế tiêu dùng ngày càng văn minh, hiện đại

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN