Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ tại Quyết định số 2453/QĐ-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc cho phép thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, Đại hội thành lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam long trọng tổ chức tại trụ sở Bộ Công thương 54 Hai Bà Trưng Hà Nội. Thay mặt gần 100 ngàn hội viên trong cả nước, về dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức là các ủy viên Ban lãnh đạo lâm thời, các lãnh đạo 48/52 Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố ; 9/9 Tổ chức trực thuộc và Tổ chức thành viên/tổng số 128 đại biểu được triệu tập, chiếm gần 94%. Đại hội được vinh dự đón tiếp các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành,Đoàn thể, Tổ chính trị .xã hội, Cộng đồng doanh nghiệp và phóng viên báo chí tới dự.

Sau lời phat biểu khai mạc Đại hội đã được đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Quyết định của Bộ Nội vụ về cho phép thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Nghị quyết Đại hội IV Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc thông qua đề án thành lập và bầu Ban lãnh đạo lâm thời Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Thông qua Đề án thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Thông qua dự thảo điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kyI(2018-2023) Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khóa 1 gồm 78 đồng chi, sau khi nghe thảo luận, các báo cáo, các ý kién phát biểu của Lãnh đạo cấp trên, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chính thức thành Lập Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam; Thông qua điều lệ, Thông qua kết quả bầu cử, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ I

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam được thành lập trên cơ sở các quy định tại Chương II, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật. Tôn chỉ mục đích của Hội: "Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam là tổ chức xã hội của các tổ chức, cá nhân tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, tham gia bảo vệ quyền lời người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước"

Tin từ Vi Minh An VP Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi NTD Lạng Sơn

In văn bản

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN