Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Giải quyết khiếu nại

Quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng
Ngày 02 tháng 02 năm 2019, chủ tịch hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh Lạng Sơn, đã ký quyết định số 11/QĐ-NTD thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại và Ban hành quy chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Văn phòng hội xin được giới thiệu để các tổ chức,cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng để nghiên cứu thực hiện.

Quy trình khiếu nại
Quy trình khiếu nại
Hướng dẫn Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại Ban bảo vệ người tiêu dùng.

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN