Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Hội viên

Hội viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn hiện nay có:

1. Hội viên là cá nhân: 52

2. Hội viên là tổ chức: 15

ĐIỀU LỆ LANGSONSTAS: Điều lệ Langsonstas.2009.pdf Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP: 

Mẫu dành cho cá nhân - 2014).pdf  Xem Tải xuống 

Mẫu dành cho cá nhân - 2014).doc Xem Tải xuống

Mẫu dành cho tổ chức-2014).pdf Xem Tải xuống

Mẫu dành cho tổ chức-2014).doc Xem Tải xuống

 

 

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN