Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai

Quy trình khiếu nại

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tại Ban bảo vệ người tiêu dùng:

Người tiêu dùng gửi bộ hồ sơ khiếu nại lên tổ chức hòa giải, cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của bộ hồ sơ, nếu bộ hồ sơ hợp lệ tổ chức hòa giải sẽ tiến hành giải quyết trong thời hạn 15 ngày làm việc. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ cán bộ tiếp nhận gửi lại người tiêu dùng yêu cầu bổ sung hồ sơ, người tiêu dùng có nghĩa vụ hoàn thiện hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của tổ chức hòa giải.

Khi người tiêu dùng phát hiện quyền lợi của mình bị vi phạm, người tiêu dùng có thể thực hiện một trong các phương thức sau để bảo vệ quyền lợi của mình:
 
Thứ nhất là Thương lượng

Thương lượng được hiểu là phương thức giải quyết tranh chấp trực tiếp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Đây là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến, nhanh chóng và đơn giản dựa trên ý chí của hai bên mà không có sự can thiệp của bên thứ ba nào.
Phương thức này thường được áp dụng đầu tiên trong tất cả các vụ khiếu kiện của người tiêu dùng. Trong trường hợp hai bên chưa tìm được tiếng nói chung thì có thể lựa chọn một trong các phương thức tiếp theo như Hòa giải, Trọng tài, Tòa Án.
 
Phương thức thứ hai là Hòa giải
Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua bên thứ ba. Đây cũng là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến được người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng khi xảy ra tranh chấp mà không đạt được sự thống nhất ý chí trong quá trình thương lượng. Khi đó, các bên có thể thoả thuận lựa chọn tổ chức hòa giải chuyên nghiệp, các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân để thực hiện hoà giải. Theo quy định về pháp luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể đến trung tâm hòa giải được thành lập bởi Sở Công Thương các tỉnh hoặc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh (nếu ở địa phương), ở Trung ương có thể đến Cục Quản lý cạnh tranh hoặc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.
Đây là phương thức được các nước trên thế giới sử dụng phổ biến bởi kết quả được hình thành từ ý chí của hai bên, bí mật thông tin, không tốn thời gian, không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu của các bên.
 
Phương thức thứ ba là Trọng tài
Trong trường hợp người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung thông qua các phương thức như thương lượng hoặc hòa giải có thể thỏa thuận lựa chọn phương pháp là gửi đơn lên Trọng tài. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý điều khoản trọng tài là một vấn đề được pháp luật về trọng tài quy định, theo đó nếu các bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp tại trọng tài thì Tòa án sẽ không thụ lý đơn kiện nếu tranh chấp đó phát sinh và một bên khởi kiện ra Tòa.
 
Phương thức thứ tư là giải quyết tại Tòa án
Đây là lựa chọn cuối cùng của người tiêu dùng, người tiêu dùng nên cân nhắc khi lựa chọn hình thức giải quyết tại tòa án do thủ tục giải quyết tại tòa thường kéo dài và thủ tục phức tạp. Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc giải quyết khiếu nại tại Tòa, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã quy định về việc miễn nghĩa vụ chứng minh lỗi cho người tiêu dùng, đồng thời miễn tạm ứng án phí trong những vụ khiếu nại của người tiêu dùng.
Trên đây là bốn phương thức giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng với tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ được Quy định bởi Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền lựa chọn bất kể hình thức giải quyết nào để đảm bảo quyền lợi của mình, không nhất thiết phải theo trình tự các phương thức nêu trên.

In văn bản

Hỗ trợ Online
Lượt truy cập
GÓP Ý CHO TÔI NHÉ !
TÌNH TRẠNG CƯỚC ĐIỆN THOẠI CỦA BẠN
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN